Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Tập huấn áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Tập huấn áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001

Ngày 08/3/2022, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (gọi tắt là TCVN ISO 9001) vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tháp Mười và UBND các xã, thị trấn.

Hiện huyện Tháp Mười có 11/12 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và UBND 10 xã, thị trấn đã áp dụng TCVN ISO 9001. Tại lớp tập huấn, các đơn vị được Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng giới thiệu những kiến thức chung về mục đích, yêu cầu; các bước để xây dựng. Trong đó tập trung vào việc áp dụng, xây dựng kế hoạch duy trì và đánh giá nội bộ TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính Nhà nước; cũng như vai trò, nhiệm vụ của Lãnh đạo, thành viên và Thư ký ISO.

Bên cạnh việc truyền đạt nội dung lý thuyết, các đơn vị sẽ cùng trao đổi, thảo luận với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng về duy trì HTQLCL, rà soát các văn bản liên quan đến xây dựng, áp dụng HTQLCL; cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa tài liệu; rà soát, điều chỉnh, xây dựng mới chính sách và mục tiêu chất lượng; kiểm tra, đánh giá nội bộ; công bố phù hợp và cải tiến hệ thống ISO.

Việc áp dụng TCVN ISO 9001 nhằm giúp giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; thực hiện công việc khoa học, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công. Đồng thời, tạo bước chuyển biến trong công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, ban trong cơ quan, đơn vị; giữa các cơ quan, đơn vị với các tổ chức, cá nhân. Góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Biên tập: Hoàng Kha