Xuất bản thông tin

null Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Trường Xuân

Trang chủ Tin tức

Kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Trường Xuân

Chiều ngày 19/5/2022, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện vừa đến kiểm tra việc thực hiện CCHC tại UBND xã Trường Xuân.

Đoàn đã đến kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát, trách nhiệm giải quyết và công bố, công khai TTHC; việc ứng dụng các phần mềm; kỷ luật, kỷ cương và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; lưu trữ các loại hồ sơ và công tác văn thư,...

Qua buổi kiểm tra, Đoàn ghi nhận các kết quả thực hiện công tác CCHC của xã Trường Xuân, cũng như các đề xuất, kiến nghị của xã. Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra yêu cầu xã cần lưu ý một số vấn đề như: tập trung triển khai thực hiện các TTHC mức độ 3, 4; phân công nhiệm vụ lãnh đạo phụ trách CCHC, thực hiện chỉnh lý hồ sơ tư pháp; đảm bảo ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan.

Biên tập: Hoàng Kha