Xuất bản thông tin

null Xã Thạnh Lợi triển khai Mô hình Một cửa không treo – Hồ sơ không đọng

Trang chủ Tin tức

Xã Thạnh Lợi triển khai Mô hình Một cửa không treo – Hồ sơ không đọng

Nhằm từng bước xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức, góp phần giảm bớt thời gian chờ của người dân khi đến giao dịch tại xã, UBND xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười đã triển khai thực hiện Mô hình Một cửa không treo – Hồ sơ không đọng.

Mô hình được triển khai vào đầu tháng 7/2022, thực hiện dựa trên cơ sở Mô hình Tổ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của xã. Mô hình áp dụng ở tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến mức độ 3, 4 và rút ngắn thời gian ở các TTHC như: Đăng ký lại khai sinh, Đăng ký lại khai sinh cho người có giấy tờ tuỳ thân (05 ngày rút ngắn còn 01 ngày), Xác nhận tình trạng hôn nhân (03 ngày rút ngắn còn 0,5 ngày), Cải cách hộ tịch (3 ngày rút ngắn còn 1 ngày).

Qua triển khai, việc giải quyết các TTHC được Tổ hỗ trợ phối hợp với công chức chuyên môn của xã thực hiện trong ngày, tạo được sự phấn khởi và đồng thuận cao trong Nhân dân. Bên cạnh đó, tất các hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trong thời gian thực hiện mô hình đảm bảo đạt tỷ lệ 100% (so với trước đây là trên 93% ở mức độ 3 và 61% ở mức độ 4). Ngoài thực hiện mô hình trên, xã còn kết hợp với hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trong thực hiện TTHC.

Biên tập: Hoàng Kha