Xuất bản thông tin

null Hội Nông dân huyện Tháp Mười: Các Chi hội Nông dân huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội Chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Nông dân huyện Tháp Mười: Các Chi hội Nông dân huyện Tháp Mười tổ chức Đại hội Chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/HNDT ngày 10/5/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp về công tác tổ chức và chuẩn bị Đại hội Chi hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong những ngày đầu tháng 01/2023 các Chi Hội thuộc Hội Nông dân các xã, thị trấn của huyện Tháp Mười đồng loạt tổ chức Đại hội chi Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội Chi hội Nông dân là đợt sinh hoạt chính trị lớn của hội viên, nông dân tại các Chi hội Nông dân nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2020 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, bầu ra Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ mới và chuẩn bị các bước tiếp theo cho Đại hội Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức vào đầu quý I/2023.

Theo kế hoạch đến nay, có 64/64 Chi hội Nông dân trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Huỳnh Thơ - Hội Nông dân huyện Tháp Mười