Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 68 triệu đồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 68 triệu đồng

Năm 2023, Tháp Mười phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm.

Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 65 triệu đồng/người/năm. Để đạt mục tiêu đề ra, Tháp Mười cũng triển khai nhiều giải pháp như tiếp tục phát huy hiệu quả hội nghị hộ nghèo đầu năm để có phương án hỗ trợ thích hợp, hiệu quả; đào tạo nghề, giới thiệu khoảng 5.500 lao động, chú trọng đưa 150 người lao động đi làm việc có thi hn ở nước ngoài và hỗ trợ định hưng nghnghip sau khi vnước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 69%, trong đó qua đào tạo nghề 56%.

Ngoài ra, vận động người dân có giải pháp tăng thu nhập trên cùng diện tích đất như chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết và linh động tiếp cận các hình thức tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập.

Bt + Hình: Thúy Ly