Xuất bản thông tin

null Đảng bộ xã Mỹ Đông được tặng cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ xã Mỹ Đông được tặng cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Trong Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Huyện ủy Tháp Mười tổ chức vừa qua, Đảng bộ xã Mỹ Đông là tổ chức Đảng cơ sở duy nhất của huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng cờ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Để đạt được thành tích này, trong những năm qua, Đảng bộ xã Mỹ Đông đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo xây dựng các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương phát động, góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng đạt xã NTM nâng cao.

Hiện nay Đảng bộ xã Mỹ Đông có 12 chi bộ trực thuộc với trên 240 đảng viên tham gia sinh hoạt. Trong đó có 1 Chi bộ trong loại hình kinh tế tập thể đó là Chi bộ HTX Thắng Lợi. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Mỹ Đông luôn quan tâm thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương. Phó Bí thư Đảng bộ xã Mỹ Đông, Trần Minh Hổ cho biết:  

“Đảng ủy xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, từ Ban Chấp hành đến cán bộ đảng viên đều đoàn kết tốt là nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên và nhân dân; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ”

Trong quá trình điều hành thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết đã đề ra, Đảng bộ xã Mỹ Đông luôn bám sát vào quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phải làm tốt công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua do địa phương phát động. Các chi bộ trực thuộc cũng thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là quan tâm các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Về vấn đề này, Bí thư Chi bộ Ấp 4 xã Mỹ Đông -  Hà Hồng Sơn cho biết:

“Chi bộ thường xuyên quán triệt tư tưởng cho đảng viên trong chi bộ phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu trong thực hiện các phong trào tại địa phương, quan tâm công tác giải quyết việc, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận, thu nhập bình quân của ấp rất cao, gần 80 triệu, đạt chỉ tiêu NTM nâng cao đến kiểu mẫu luôn, đáp ứng được nhu cầu của người dân rất tốt”

Là một đảng viên, ông Trần Văn Dứt ở Ấp 5 xã Mỹ Đông luôn nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình, luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ cũng như tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đảng viên Trần Văn Dứt, chi bộ Ấp 5 xã Mỹ Đông cho biết:

“Mình là người đảng viên cần phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, mỗi đảng viên cần mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình, thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, mỗi đảng viên phải tích cực vào việc tham gia xây dựng Nghị quyết, kế hoạch hoạt động cùng với công tác xây dựng đảng của chi bộ, đơn vị mình”

Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể trong những năm qua, từ nhiều nguồn vốn xã Mỹ Đông đã đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; cải tạo và nâng cấp các công trình thắp sáng đường quê .... Vận động nhân dân trồng cây xanh, làm hàng rào cổng ngõ khang trang, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Qua đó đã góp phần làm cho xã Mỹ Đông hôm nay thay đổi về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, xã Mỹ Đông là một trong 2 địa phương trong huyện được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ xã Mỹ Đông tiếp tục phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp với sản xuất hàng hóa. Chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Tăng cường công tác chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xây dựng Đảng bộ xã Mỹ Đông ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và sớm đưa xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Bí thư Đảng bộ xã Mỹ Đông, Trần Minh Hổ cho biết :  

“Phương hướng tới Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt thực hiện nghiên Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn 22 của BTC Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ. Mỗi quý tổ chức 1 buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn một số vấn đề phù hợp sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy cần thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên nơi công tác và nơi cư trú”

Với những cố gắng trên Đảng bộ xã Mỹ Đông nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng cờ Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Bt: Nguyễn Thu