Xuất bản thông tin

null Đại hội điểm Công đoàn cơ sở thị trấn Mỹ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội điểm Công đoàn cơ sở thị trấn Mỹ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 28/02/2023, Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) thị trấn Mỹ An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được long trọng tổ chức, đây là đơn vị được Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Về dự có đại diện LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND thị trấn... cùng 36 công đoàn viên CĐCS thị trấn Mỹ An.

Nhiệm kỳ qua, CĐCS thị trấn Mỹ An luôn quan tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, vị trí công đoàn ngày càng được nâng cao. Chăm lo tốt đời sống cũng như bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp vận động trên 960 triệu đồng thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Vận động đóng góp xây dựng và sửa chữa 03 căn nhà... Vận động công đoàn viên tích cực thực hiện các phong trào do địa phương phát động. Phát huy những kết quả đạt được, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và kêu gọi đoàn viên công đoàn thực hiện tốt việc nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội; Tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của công đoàn viên, người lao động.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành; bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ông Nguyễn Thái Bình tái đắc cử chức danh Chủ tịch CĐCS thị trấn Mỹ An nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dịp này, những tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công đoàn được biểu dương, khen thưởng.

Bt: Như Ý