Xuất bản thông tin

null Phát huy hiệu quả cung cấp thông tin trên Trang thông tin huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát huy hiệu quả cung cấp thông tin trên Trang thông tin huyện Tháp Mười

Nhằm truyền tải các thông tin hoạt động của UBND huyện được kịp thời đến với người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin, cạnh tranh bình đẳng ở huyện Tháp Mười. Trong thời gian qua, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã khai thác và phát huy hiệu quả Trang thông tin điện tử huyện Tháp Mười (https://thapmuoi.dongthap.gov.vn).

Thời gian qua, huyện Tháp Mười đã phát huy công năng của Trang thông tin điện tử huyện, đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin về thủ tục hành chính, các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thông tin giới thiệu việc làm, du lịch,… đặc biệt là thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận một cách dễ dàng. Ngoài ra, Văn phòng cũng thành lập Trang thông tin trên mạng xã hội Facebook, kênh Youtube, để đa dạng hình thức tuyên truyền, được sâu rộng trong Nhân dân. Theo thống kê, trung bình hàng tháng Trang thông tin điện tử huyện Tháp Mười có trên 144.000 người tiếp cận, với hơn 35.000 lượt tương tác.

Theo Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện – Trần Thị Oanh Kiều cho biết, trong thời gian tới, Văn phòng HĐND&UBND sẽ tiếp tục xây dựng Trang thông tin huyện trên mạng xã hội Zalo; thường xuyên liên kết với các Trang có cộng đồng lớn để chia sẻ tin bài trên Trang huyện; tăng cường số lượng tin bài về các nội dung xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, chuyển đổi số,…; thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt động của UBND huyện trong phát triển kinh tế - xã hội để người dân cập nhật thông tin được kịp thời.

Bt: Hoàng Kha