Xuất bản thông tin

null Quan tâm phát triển đảng trong loại hình kinh tế tập thể

Chi tiết bài viết Tin tức

Quan tâm phát triển đảng trong loại hình kinh tế tập thể

Nhằm giúp cho Hợp tác xã (HTX) tiếp cận chủ trương của các tổ chức kinh tế tập thể một cách nhanh chóng và triển khai kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả loại hình kinh tế tập thể và phát triển đảng cho địa phương. Tháng 12/2022 vừa qua, Đảng ủy xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười tổ chức thành lập Chi bộ Hợp tác xã Thắng Lợi. Đây là Chi bộ hợp tác xã đầu tiên của huyện Tháp Mười.

Hợp tác xã Thắng Lợi được thành lập năm 2002. Đến nay, Hợp tác xã có 95 thành viên. Thời gian qua, Hợp tác xã luôn tiên phong đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, giúp xã viên nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tạo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho xã viên.

Chi bộ Hợp tác xã Thắng Lợi được thành lập gồm 6 đảng viên, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Thắng Lợi được chỉ định giữ chức danh Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng viên chi bộ Hợp tác xã Thắng Lợi rất phấn khởi và vinh dự là Chi bộ HTX đầu tiên của huyện trong lĩnh vực kinh tế tập thể, luôn gương mẫu đi đầu và tuyên truyền vận động người thân, nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch của huyện, xã, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-trật tự ở địa phương. Bí thư Chi bộ Hợp tác xã Thắng Lợi - Nguyễn Văn Hùng cho biết:

“Thành lập Chi bộ các đảng viên rất phấn khởi, tập trung theo Nghị quyết hàng tháng của chi bộ đề ra, phân công trực tiếp các đảng viên trong chi bộ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác sản xuất hiện nay của HTX. Về khoa học kỹ thuật, bà con nhận thức tương đối đầy đủ, hiện nay bà con tham gia các dự án giảm giá thành trong sản xuất, bà con cũng đồng tình đối với Hợp tác xã, với chi bộ đã đề ra hàng tháng. Phương hướng tới tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy,Đảng ủy, tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động bà con nông dân sản xuất theo hướng hiện đại, thực hiện theo 4.0 để giảm giá thành trong sản xuất”

Hiện xã Mỹ Đông có 4 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác. Việc thành lập chi bộ trong hợp tác xã góp phần tăng cường sức mạnh cho Đảng bộ địa phương trong lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, do vậy, Đảng ủy xã Mỹ Đông cũng rất quan tâm trong việc hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho chi bộ hoạt động để hợp tác xã vận hành và đáp ứng được các nhu cầu, phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế tập thể, giúp cho đảng viên tiếp cận chủ trương của các tổ chức kinh tế tập thể một cách nhanh chóng và triển khai kịp thời, tích cực hưởng hứng các mô hình, dịch vụ của HTX, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, nâng cao đời sống cho xã viên. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Đông- Trần Minh Hổ cho biết:

“Xã Mỹ Đông được Tỉnh ủy, Huyện ủy chọn hợp tác xã thắng lợi thành lập Chi bộ đầu tiên của xã, Đảng ủy rất quan tâm để lãnh đạo chi bộ này hoạt động có hiệu quả. Chi bộ HTX Thắng Lợi gồm có 06 đảng viên, trong đó có 95 thành viên của HTX, chi bộ này hoạt động theo đúng quy chế, định hướng khâu quan trọng nhất là phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, thứ hai là bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân trong xã viên, thứ ba là lập dịch vụ tổ hợp tác nước đóng chai, đóng bình để phục vụ cho bà con nông dân trong xã, trong huyện. Ngoài ra còn thành lập tổ hợp tác máy cày được huyện đầu tư, xã cũng đối ứng mua được 2 máy cày để phục vụ cho bà con, kế tiếp là tổ phun xịt thuốc phục vụ cho xã viên trong hợp tác xã. Ngoài ra thì Đảng ủy thường xuyên quan tâm định hướng cái mô hình mới, cách làm hay để hợp tác xã căn cứ vào đó để thực hiện phục vụ cho bà con trong thời gian sắp tới theo định hướng mà Đảng, Nhà nước đã chỉ đạo”

Trong sinh hoạt hàng tháng, chi bộ hợp tác xã cũng đưa ra những chuyên đề rất thiết thực, đó là thực hiện những mô hình mới, cách làm hay mà các xã viên có thể áp dụng ngay, mang lại hiệu quả cao cho gia đình và xã hội, đồng thời tích cực tuyên truyền cho nhân dân cùng thực hiện các biện pháp sản xuất giảm giá thành, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất lúa an toàn, làm tốt công tác thu gom rác thải bảo vệ môi trường. Đảng viên Trần Văn Dứt, Chi bộ Hợp tác xã Thắng Lợi cho biết:

“Hiện nay, Đảng,Nhà nước rất quan tâm về lĩnh vực sản xuất về nông nghiệp,đặc biệt nhất là Hợp tác xã Thắng Lợi chúng tôi là hoạt động chủ yếu là tưới tiêu, dịch vụ và nước đóng bình, tiếp theo là sản xuất lúa giống. Về liên kết thì chúng tôi đẩy mạnh cái công việc này, bởi vì bà con trong HTX rất quan tâm việc trồng cây gì, nuôi con gì rồi  đầu ra như thế nào, chúng tôi hiện giờ đang làm rất nhiều cái liên kết này đối với các cái ngành chủ quản, vận động bà con làm cách nào đó để sản xuất được lợi nhuận cao, thứ nhất là giảm giá thành và tăng cái lợi nhuận cho bà con, đó là cái cái phương án mà Chi bộ của hợp tác xã Thắng Lợi đang đề ra trong thời gian sắp tới”

Cũng theo ông Trần Minh Hổ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đông, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục nhân rộng thành lập Chi bộ Hợp tác xã đối với các HTX có đủ điều kiện nhằm giúp cho HTX tiếp cận các chủ trương của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, đẩy mạnh hoạt động theo hướng đa dịch vụ, tăng cường ứng dụng các biện pháp khoa học vào sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đa dạng các loại hình dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng tại địa phương./.

BT: Nguyễn Thu