Xuất bản thông tin

null Xã Mỹ Đông duy trì và ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt đông cơ quan quản lý Nhà nước

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Mỹ Đông duy trì và ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong hoạt đông cơ quan quản lý Nhà nước

Là địa phương được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sớm nhất trên địa bàn huyện Tháp Mười, đến nay xã Mỹ Đông vẫn duy trì và ứng dụng tốt trong hoạt động cơ quan Nhà nước. Đó là đánh giá của Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện đối với xã Mỹ Đông vào chiều ngày 30/7/2020.

Cụ thể, việc thực hiện phần mềm Một cửa điện tử, cũng như tiếp nhận và xử lý văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản cũng được lãnh đạo và công chức chuyên môn của thực hiện đồng bộ, đúng quy trình; ứng dụng tốt chữ ký số 2 lớp khi phát hành văn bản. Bên cạnh đó, trong giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ luôn trả trước và đúng hẹn, đảm bảo sự hài lòng của tổ chúc và công dân.

Tuy nhiên, qua kiểm tra Đoàn cũng yêu cầu xã Mỹ Đông cần có kế hoạch và đề ra biện pháp khắc phục một số hạn chế như: giải quyết các hồ sơ còn tồn trên phần mềm Một cửa điện tử cũ; chỉnh lý đầy đủ hồ sơ địa chính; cập nhật văn bản tại bảng công khai, niêm yết thủ tục hành chính; đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ cán bộ công chức và lập hồ sơ công việc./.

Biên tập: Hoàng Kha