Xuất bản thông tin

null Năm 2020 Tháp Mười huy động trên 116 tỷ đồng vốn Nhân dân đóp góp xây dựng nông thôn mới

Trang chủ Tin tức

Năm 2020 Tháp Mười huy động trên 116 tỷ đồng vốn Nhân dân đóp góp xây dựng nông thôn mới

Nhằm duy trì và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, năm 2020 huyện Tháp Mười tiếp tục huy động nguồn lực trên 1.616 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, vốn xã hội hóa và Nhân dân đóng góp là trên 116 tỷ đồng để làm đường nông thôn, xây dựng cầu bê tông, vận động cất nhà tình thương... Bên cạnh đó các địa phương phát động nhiều mô hình hay như mô hình sản xuất lúa, cây ăn trái và chăn nuôi theo hướng VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm, mang lại lợi nhuận cao cho nông dân. Đến nay huyện Tháp Mười duy trì 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Mỹ Đông và Thanh Mỹ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhân xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2020 huyện đã tổ chức lễ công bố huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Để đạt các tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, năm 2021, Đảng bộ huyện Tháp Mười tập trung lãnh đạo các xã thực hiện nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần tự vươn lên của người dân. Chính quyền phải quan tâm các giải pháp tăng thu nhập cho người dân, giữ vững và nâng chất các tiêu chí về giảm nghèo, môi trường, bảo hiểm y tế./.

BT: Nguyễn Thu