Xuất bản thông tin

null Huyện ủy làm việc với Đảng bộ Khối Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện ủy làm việc với Đảng bộ Khối Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 02/03/2021, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do Đồng chí Trần Thị Quý, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng bộ Khối Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, Đảng bộ Khối Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường đã chủ động xây dựng các Chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hành động của Huyện ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó Đảng ủy Khối cũng xây dựng nhiệm vụ đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn là Hoàn thiện đăng ký mã vùng trồng cây ăn trái, bổ sung cây Mít vào ngành hàng tái cơ cấu; Xây dựng Nông thôn mới nâng cao, mô hình vườn cây ăn trái kiểu mẫu, thực hiện Kế hoạch giãn vụ trong sản xuất lúa, mô hình thí điểm canh tác Sen tạo vùng nguyên liệu tại khu vực Đồng Sen- Gò Tháp. Lập dự án xây dựng vườn ươm khởi nghiệp nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP. Đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tập trung hoàn chỉnh việc cắm mốc đất công theo hệ thống bản đồ chính quy, giao các đơn vị quản lý và khai thác đúng quy định. Làm tốt công tác tuyên truyền về Bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải và bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười, Trần Thị Quý chỉ đạo Đảng ủy Khối Nông nghiệp và Tài nguyên Môi Trường cần làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy,UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Tài nguyên Môi trường. Làm tốt công tác tuyên truyền ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, chuyển đổi linh hoạt giữa cây lương thực và cây ăn trái, xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu liên kết sản xuất với doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao. Làm tốt công tác quản lý đất công, định hướng cho người dân phân loại các loại rác thải, nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai. Về công tác xây dựng Đảng chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, quan tâm công tác phát triển đảng, lựa chọn mô hình đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ đặc thù của ngành. Lãnh đạo Đoàn thanh niên và Công đoàn thực hiện tốt các phong trào của Đoàn cấp trên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

BT: Nguyễn Thu