Xuất bản thông tin

null Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra tại xã Mỹ An

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp đến kiểm tra tại xã Mỹ An

Sáng ngày 12/3/2020, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp đã đến kiểm tra việc CCHC tại xã Mỹ An, huyện Tháp Mười.

Nội dung kiểm tra CCHC tập trung vào nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 của Tỉnh. Kết quả thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về cải cách hành chính; Tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng và quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp công chức theo vị trí việc làm. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đợt kiểm tra CCHC lần này nhằm kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính; chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém để chấn chỉnh và tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục; Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính đạt mục tiêu đề ra.

Theo kế hoạch chiều cùng ngày, Đoàn tiếp tục kiểm tra CCHC tại xã Mỹ Đông./.

Nguyễn Thu – Vũ Chiến