Xuất bản thông tin

null Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Mỹ và Phú Điền

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền

Kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử tại xã Thanh Mỹ và Phú Điền

Ngày 11/3/2021, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử huyện Tháp Mười đến kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Thanh Mỹ và Phú Điền.

Qua kiểm tra, ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện đánh giá các xã đã thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ, thời gian quy định, đồng thời yêu cầu xã Thanh Mỹ và Phú Điền cần làm tốt công tác rà soát cử tri trên địa bàn, lưu ý bố trí Công an cùng tham gia tổ rà soát để nắm rõ về số lượng cử tri tại các ấp. Đối với cử tri đang tạm trú tại địa phương, cử tri đi làm ăn xa, cử tri là người già neo đơn cần chủ động liên lạc để nắm rõ thông tin và hỗ trợ kịp thời. Không phân công người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tham gia các Ban, tổ bầu cử. Hiệp thương lần 2 phải thực hiện trước ngày 16/3. Công tác tuyên truyền bầu cử thực hiện theo kế hoạch tuyên truyền của huyện. Các văn bản liên quan đến công tác bầu cử phải thực hiện đúng quy định của Luật Bầu cử. Trong thời gian tới các xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử từ nhân sự đến các bước hiệp thương, tổ chức bầu cử đảm bảo đúng quy định./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Lê Tính