Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2547/UBND-NC 10/07/2020 Về việc trả lời đơn của ông Bùi Văn Dư, ngụ tại Ấp 2A, xã Hưng Thạnh
2 2472/TB-UBND-NC 06/07/2020 Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Lê Thanh Tuấn, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An
3 2177/TB-UBND 19/06/2020 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Phan Văn Ánh, ngụ ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An
4 2148/UBND-NC 16/06/2020 Về việc trả lời đơn ông Lê Thanh Tuấn, ngụ Khóm 4, thị trấn Mỹ An
5 2135/TB-UBND-NC 15/06/2020 Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Âu Văn Mười (ngụ Ấp 4, xã Trường Xuân)
6 1990/UBND-NC 03/06/2020 Về việc trả lời đơn của bà Trương Thị Đẹp
7 1838/TB-UBND-NC 25/05/2020 Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Nhựt Bổn, ngụ Ấp 1, xã Tân Kiều
8 1837/UBND-NC 25/05/2020 Về việc trả lời đơn của ông Lê Văn Thăng, ngụ tại Khóm 1, thị trấn Mỹ An
9 1836/UBND-NC 25/05/2020 Về việc trả lời đơn của bà Đỗ Thị Tám, ngụ tại Khóm 1, thị trấn Mỹ An
10 1778/UBND-NC 20/05/2020 Về việc trả lời đơn của ông Phan Tấn, ngụ ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí
11 1750/UBND-NC 18/05/2020 Về việc trả lời đơn của ông Trần Phước Hòa
12 1679/UBND-NC 12/05/2020 Về việc trả lời đơn của bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, ngụ thị trấn Mỹ An
13 1599/UBND-NC 05/05/2020 Về việc trả lời đơn của hộ bà Lê Thị Mức, ngụ xã Phú Điền
14 1597/UBND-NC 05/05/2020 Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Minh Nhiều, ngụ Ấp 4, xã Tân Kiều
15 1401/UBND-NC 21/04/2020 Về việc trả lời đơn của ông Bùi Văn Be, ngụ xã Đốc Binh Kiều
16 105/UBND-NC 03/02/2020 V/v trả lời đơn của bà Mai Thị Nguyệt, ngụ ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quí
17 25/UBND-NC 09/01/2020 Về việc trả lời đơn của hộ ông Nguyễn Thanh Dũng, ngụ Ấp 6 Kênh Hội, xã Trường Xuân
18 24/UBND-NC 09/01/2020 Về việc trả lời đơn của hộ bà Ngô Thị Hết, ngụ Ấp 6 Kênh Hội, xã Trường Xuân
19 23/UBND-NC 09/01/2020 Về việc trả lời đơn của hộ ông Ngô Văn Chiến, ngụ Ấp 6 Kênh Hội, xã Trường Xuân
20 16/UBND-NC 07/01/2020 Về việc trả lời đơn của ông Ngô Hoàng Sang, ngụ Ấp 3, xã Mỹ Hòa

Danh mục chính Menu

Banner 1022

Banner Bộ thông tin và truyền thông

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner Bạn nhà nông

Banner liên kết website