THÔNG TIN DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ

Nội dung:

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số:  405/KH-UBND ngày  22/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

           

Số TT

Tên dự án

Mục tiêu hoạt động

Địa điểm

Diện tích

Hiện trạng sử dụng đất

1

Nhà máy chế biến cá tra. Thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Sản xuất, kinh doanh, chế biến 

Cụm công nghiệp Trường Xuân

Do nhà đầu tư đề xuất

 Đất công nghiệp đã và đang đầu tư hạ tầng

2

Nhà máy chế biến các sản phẩm sau gạo như: bánh gạo, dầu cám gạo, bột gạo, tinh bột gạo…

Sản xuất kinh doanh sản phẩm sau gạo

Cụm công nghiệp Trường Xuân, Khu công nghiệp Tân Kiều

Do nhà đầu tư đề xuất

Đất công nghiệp đã và đang đầu tư hạ tầng

3

Nhà máy, xưởng may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ

Sản  xuất,  gia  công  da giày, may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ

Cụm công nghiệp Trường Xuân, Khu công nghiệp Tân Kiều

Do nhà đầu tư đề xuất

Đất công nghiệp đã và đang đầu tư hạ tầng (Đất sạch).

4

Dự án chế biến thực phẩm đóng hộp xuất khẩu

Sản  xuất,  chế  biến  các loại rau, củ, quả đóng hộp

Cụm công nghiệp Trường Xuân, Khu công nghiệp Tân Kiều

Do nhà đầu tư đề xuất

Đất công nghiệp đã và đang đầu tư hạ tầng

5

Nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện điện- điện tử.

Sản xuất, kinh doanh.

Cụm công nghiệp Trường Xuân, Khu công nghiệp Tân Kiều

Do nhà đầu tư đề xuất

Đất công nghiệp đã và đang đầu tư hạ tầng

6

Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Trường Xuân - Hưng thạnh

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp

Xã Trường Xuân, xã Hưng Thạnh

150 ha

. Đất sản xuất lúa   . Hiện trạng đã Quy hoạch, chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

7

Dự án nhà máy chế biến gạo; Đóng tàu thuyền; May mặc, giày da…

Sản xuất, gia công cơ khí, đóng tàu; gia công xay xát lúa gạo, lau bóng gạo,…

Tuyến công nghiệp  Mỹ An - Bằng Lăng (kênh Nguyễn Văn Tiếp A)

Do nhà đầu tư đề xuất

Đất ở, đất nông nghiệp cá nhân sử dụng, được chuyển sang đất Sản xuất kinh doanh.

8

Dự án nhà máy chế biến gạo; Đóng tàu thuyền; May mặc, giày da…

Sản xuất, gia công cơ khí, đóng tàu; gia công xay xát lúa gạo, lau bóng gạo,…

Tuyến công nghiệp từ 307 - Chợ Đường Thét (kênh Nguyễn Văn Tiếp A)

Do nhà đầu tư đề xuất

Đất ở, đất nông nghiệp cá nhân sử dụng, được chuyển sang đất Sản xuất kinh doanh.

9

Nhà hàng kết hợp du lịch sinh thái.  Khu du lịch trãi nghiệm...                       

Đầu tư kinh doanh hàng hóa phục vụ khách du lịch ; kết hợp du lịch tâm linh, sinh thái và cộng đồng; Hình thành khu du lịch tâm linh, kết nối vào các tuyến du lịch chung của tỉnh Đồng Tháp nhằm phát triển du lịch, thương mại dịch vụ địa phương

Xã Mỹ Hòa, xã Trường Xuân

150 ha

Khu Du lịch sinh thái Đồng Sen;                                          Đất cá nhân sử dụng

10

Khu đô thị Bắc Mỹ An giai đoạn 2

Đầu tư phát triển, mở rộng đô thị, thương mại dịch vụ

Thị trấn Mỹ An

10 ha

Đất cá nhân sử dụng

11

Khu đô thị Bắc Mỹ An giai đoạn 3

Đầu tư phát triển, mở rộng đô thị, thương mại dịch vụ

Thị trấn Mỹ An

11 ha

Đất cá nhân sử dụng

12

Khu dân cư nhà ở xã hội Đông N2

Hình thành khu dân cư, đáp ứng nhu cầu về nền nhà ở cho người dân

Thị trấn Mỹ An

26 ha

Đất cá nhân sử dụng

13

Khu đô thị Đông thị trấn

Hình thành khu dân cư, đáp ứng nhu cầu về nền nhà ở cho người dân

Thị trấn Mỹ An

77,44 ha

Đất cá nhân sử dụng

14

Cầu chợ Phú Điền

Phục vụ giao thông cho người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội

Xã Phú Điền

Tải trọng 13 tấn

Đất cá nhân sử dụng

15

Cầu Đường Thét

Xã Mỹ Quý

Tải trọng 13 tấn

Đất cá nhân sử dụng

16

Cầu chợ Trường Xuân - Vĩnh Bửu

Xã Trường Xuân

Tải trọng 13 tấn

Đất cá nhân sử dụng

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Minh Hiền, Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, số điện thoại: 0913.670.007, email: hienminhthanh@gmail.com.

Danh mục chính Menu