Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1334/VPUBND-VX 25/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
2 1329/VPUBND-TCKH 23/07/2021 V/v cung cấp thông tin lập kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022 - 2024 và kế hoạch kiểm toán năm 2022
3 1328/VPUBND-TCKH 24/07/2021 V/v hướng dẫn phòng, chống dịch tại các chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg
4 1327/VPUBND-XDCB 24/07/2021 V/v khái toán và đối ứng kinh phí đầu tư hạ tầng công trình Di tích Đấu tranh chống lấn chiếm Kinh Ba Mỹ Điền
5 1321/VPUBND-NN 23/07/2021 V/v tổ chức tập huấn cho Ban chủ nhiệm, thành viên Hội quán trên địa bàn tỉnh năm 2021
6 1320/VPUBND-TCKH 23/07/2021 V/v kết quả thực hiện việc kiểm đếm cây kiểng tại hộ ông Huỳnh Văn Minh
7 1319/VPUBND-TH 23/07/2021 V/v tăng cường cung cấp nước sạch tại các bệnh viện, khu cách ly tập trung
8 1314/VPUBND-TCKH 23/07/2021 V/v triển khai, thực hiện Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ
9 1312/VPUBND-XDCB 22/07/2021 V/v điều chỉnh thời hạn gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2021
10 1311/VPUBND-XDCB 22/07/2021 V/v ý kiến dự thảo Công văn của UBND tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư theo pháp luật chuyên ngành và trong lĩnh vực xã hội hoá phải tổ chức đấu thầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 1309/VPUBND-NV 22/07/2021 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
12 1308/VPUBND-NN 22/07/2021 V/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư
13 1307/VPUBND-NN 22/07/2021 V/v hướng dẫn thực hiện và hồ sơ minh chứng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021
14 1306/VPUBND-XDCB 22/07/2021 V/v mẫu giấy xe vận chuyển phục vụ công tác phòng chống dịch
15 1305/VPUBND-XDCB 22/07/2021 V/v hướng dẫn thực hiện công văn số 1459/SCT-QLTM ngày 20/7/2021 của Sở Công Thương về hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội
16 1301/VPUBND-XDCB 21/07/2021 V/v chủ động kiểm tra khắc phục sự cố công trình cầu, đường bộ thời điểm trước, trong và sau mùa mưa bão đối với hệ thống đường bộ
17 1300/VPUBND-TH 21/07/2021 V/v thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021
18 1299/VPUBND-NC 21/07/2021 Về việc thực hiện ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn (Nông trường Động Cát)
19 1298/VPUBND-TCKH 21/07/2021 V/v cung cấp số liệu xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022 và dự toán thu chi ngân sách năm 2022
20 1297/VPUBND-TCKH 21/07/2021 V/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi