Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 6749/UBND-VX 04/11/2022 V/v tham mưu Kế hoạch “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”
2 2521/VPUBND-TCKH 04/11/2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
3 2520/VPUBND-XDCB 04/11/2022 V/v phối hợp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ, cao tốc
4 2519/VPUBND-XDCB 04/11/2022 V/v ý kiến nội dung dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1499/QĐ-UBND-HC ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh
5 6738/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Cụm dân cư Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - hộ bà Nguyễn Thị A
6 6737/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 6B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Lê Văn Đôi
7 6736/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm Cụm dân cư trung tâm Thanh Mỹ - hộ bà Nguyễn Thị Luận
8 6735/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thay thế Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc giao nền nhà trả chậm thuộc Tuyến dân cư Ấp 4, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp - Hộ ông Hà Hoàng Giang
9 6734/UBND-NV 04/11/2022 V/v chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống thông tin quốc gia
10 6733/QĐ-UBND 04/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - hộ ông Lê Văn Sử (Lê Thị Mận), xã Hưng Thạnh
11 6732/TTr-UBND 04/11/2022 Về việc lấy ý kiến phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng chợ Đốc Binh Kiều
12 6730/UBND-XDCB 04/11/2022 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
13 6725/UBND-XDCB 03/11/2022 V/v thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
14 6719/UBND-VX 03/11/2022 V/v triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố toàn thông tin mạng Việt Nam
15 6718/UBND-NV 03/11/2022 V/v thực hiện nội dung hoạt động tôn giáo bổ sung
16 6716/UBND-VX 03/11/2022 V/v tham mưu lập dự trù kinh phí tổ chức Lễ tưởng niệm 156 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và 10 năm Khu di tích Gò Tháp được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt
17 6715/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí sửa chữa Trường, lớp năm 2022 (lần 2)
18 6710/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc điều chỉnh Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2016 của UBND huyện Tháp Mười về việc thu hồi quyền sử dụng đất - Hộ bà Hồ Thị Điệp
19 6709/QĐ-UBND 03/11/2022 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - ông Đinh Hoàng Long, xá Phú Điền
20 6708/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội