Xuất bản thông tin

null Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã (Tân Kiều, Mỹ Hòa và Đốc Binh Kiều)

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp xã (Tân Kiều, Mỹ Hòa và Đốc Binh Kiều)

Chiều ngày 22/02/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười đến giám sát việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay tại các xã Mỹ Hòa, Tân Kiều và Đốc Binh Kiều.

Qua giám sát về quy trình ban hành Nghị quyết, Cơ sở pháp lý, thẩm quyền, thể thức, k thuật trình bày văn bản; tính phù hợp và khả thi của nội dung các Nghị quyết được ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay của các xã Mỹ Hòa, Tân Kiều và Đốc Binh Kiều cho thấy công tác ban hành Nghị quyết của HĐND các xã đều phù hợp với Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp luật của Nhà nước, sát với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND xã ban hành những kế hoạch liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Bên cnh đó cũng còn một số hạn chế như công tác thm tra dự thảo Nghị quyết còn mang tính hình thức, một số nghị quyết căn cứ pháp lý còn thiếu, chưa hợp lý.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đồng thời nghiên cứu thêm các văn bản, thực hiện ban hành Nghị quyết HĐND cấp xã đảm bảo quy trình, thể thức, nội dụng tính pháp lý của văn bản./.

BT: NGUYỄN THU