Xuất bản thông tin

null Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát công tác quy hoạch ở huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát công tác quy hoạch ở huyện Tháp Mười

Ngày 22/02/2022, Đoàn giám sát do ông Trần Văn Sáu – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn đến làm việc với UBND huyện Tháp Mười về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch 2017 có hiệu lực thi hành.

Huyện Tháp Mười hiện có 77 quy hoạch đã và đang triển khai thực hiện phù hợp với phát triển kinh tế và định hướng đề xuất tiếp tục thực hiện và 02 quy hoạch đang đề xuất xóa bỏ. Trong thời gian quy hoạch, Nhân dân trong vùng dự án vẫn sản xuất bình thường nên không ảnh hưởng nhiều. Toàn huyện hiện không có quy hoạch treo. Đối với những quy hoạch chi tiết và những điều chỉnh quy hoạch chi tiết, huyện đều tổ chức họp dân lấy kiến trực tiếp, đồng thuận trên 90% mới thực hiện triển khai. Đối với quy hoạch chung, huyện thực hiện thông tin qua hệ thống loa Đài Truyền thanh.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tháp Mười chia sẻ một số vướng mắc đang gặp phải. Trong đó, khung giá đất, đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc lúc lập quy hoạch không còn phù hợp ở thời điểm đền bù. Tình trạng thổi giá đất ở một số địa bàn dẫn đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, phần lớn các dự án đã được thực hiện tại Tháp Mười là theo cơ chế đổi đất lấy hạ tầng dẫn đến chậm hoàn thành quy hoạch. Huyện cũng đề nghị cho huyện được lập quy hoạch phân khu thị trấn Mỹ An để thuận lợi hơn trong kêu gọi nhà đầu tư.

Ông Trần Văn Sáu thông tin, theo Luật Quy hoạch 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019, không còn quy hoạch kinh tế xã hội cấp huyện mà được tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Luật còn mới nên sẽ gặp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy huyện cần tăng cường hơn công tác tuyên truyền để các tổ chức, đơn vị và Nhân dân nắm bắt để thực hiện cho tốt. Đoàn giám sát cũng đánh giá cao kết quả thực hiện của địa phương trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng... Thời gian tới, huyện tiếp tục bám sát chỉ đạo chung của tỉnh để hoàn chỉnh quy hoạch theo hướng dẫn.

Biên tập: Hoàng Kha