Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Lợi

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Lợi

Sáng ngày 23/02/2022, Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Trần Thị Quý – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Lợi về tình hình triển khai, thực hiện Chương trình hành động của Huyện uỷ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2022.           

Sau khi tiếp thu Chương trình hành động của Huyện uỷ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND huyện năm 2022, Đảng ủy, UBND xã Thạnh Lợi đã cụ thể hóa và ban hành các văn bản cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời lãnh đạo, tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Song song đó là gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định thực hiện mục tiêu kép là phát triển kinh tế, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, đến nay, tỷ lệ người dân từ 12 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin 2 mũi đạt 100%, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Thạnh Lợi đề ra 02 nhiệm vụ đột phá cần thực hiện trong năm 2022 là: Quan tâm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn và có ít nhất 01 sản phẩm đăng ký tham gia xét hồ sơ OCOP; tập trung vận động, tạo điều kiện thành lập 03 doanh nghiệp. Từ đó có các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện mục tiêu kép; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nâng cao chuỗi giá trị nông nghiệp và nhân rộng mô hình Người nông dân chuyên nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, vệ sinh môi trường, quốc phòng – an ninh,...

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi một số vấn đề mà Đảng ủy xã Thạnh Lợi còn vướng mắc, đồng thời đề nghị cần quan tâm đến các lĩnh vực trọng tâm, phù hợp với điều kiện của địa phương. Qua đó, đồng chí Trần Thị Quý – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, Đảng bộ và Chính quyền xã cần có giải pháp quyết liệt để đạt các chỉ tiêu cụ thể, nâng chất lượng sinh hoạt Chi bộ, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, giữ gìn đoàn kết nội bộ; chú ý đến thế mạnh về nông nghiệp, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát huy vai trò của HTX, đồng thời thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ. Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện còn lưu ý, xã tập trung thu ngân sách có hiệu quả, giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng, phối hợp với các ngành huyện triển khai nhanh công trình xây dựng cơ bản; nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới cải cách hành chính, đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4.

Biên tập: Hoàng Kha