Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Đông về triển khai thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Đông về triển khai thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022

Ngày 22/02/2022, Đoàn công tác BTV Huyện ủy do ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Đông về triển khai thực hiện các chương trình hành động của Huyện ủy và phát triển kinh tế xã hội năm 2022 để tháo gở những khó khăn vướng mắc của địa phương nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Căn cứ vào chương trình hành động của Huyện ủy và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện và tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy xã đã xây dựng nhiều kế hoạch để triển khai 05 nhiệm vụ trọng tâm, 13 chỉ tiêu và 08 nhóm giải pháp, trong đó, nhiệm vụ đột phá là phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao hướng đến kiểu mẫu và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX gắn với tiêu thụ sản phẩm của người dân.

Ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, đánh giá cao công tác lãnh đạo đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, đạt chuẩn xã NTM nâng cao, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như chưa cập nhật kịp thời các băn bản mới và chưa xây dựng kế hoạch ở một số nhiệm vụ; chưa củng cố HTX và xây dựng mã vùng trồng. Phó Bí thư Huyện ủy yêu cầu địa phương thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đề ra và các cam kết phát triển kinh tế xã hội năm 2022; đồng thời, qua những đóng góp của các ngành vào các kế hoạch và giải pháp thực hiện của địa phương, Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị xã bổ sung các văn bản, kế hoạch còn thiếu; tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, tạo dựng hình ảnh địa phương; phát triển dịch vụ du lịch; nâng cao thu nhập cho người dân; công tác phòng chống dịch bệnh trong người dân, các dịch vụ trong trường học và cơ sở sản xuất, công tác tiêm vacxin mũi 02 và mũi tăng cường; nhân rộng các mô hình tiêu biểu; xây dưng mã vùng trồng, sản phẩm OCOP; tập trung phát triển giáo dục, y tế, giảm nghèo, cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng an ninh; công tác quản lý đảng viên, xây dựng các mô hình học và làm theo gương Bác.

Biên tập: Hoàng Kha