Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Trường Xuân về triển khai thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Trường Xuân về triển khai thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022

Năm 2022, Trường Xuân đề ra nhiều nhiệm vụ, trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp; giải quyết việc làm; phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng đảng. Đó là báo cáo của Đảng ủy xã trong buổi làm việc của BTV Huyện ủy với Đảng ủy xã trong ngày 23/02/2022.

Trong buổi làm việc, qua trao đổi của thành viên đoàn, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của địa phương, qua đó, Phó Bí thư Huyện ủy, Đinh Minh Dũng, Trưởng đoàn công tác yêu cầu địa phương cụ thế hóa 02 NQ của Huyện về đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025 và quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025; xây dựng, bổ sung các kế hoạch thực hiện còn thiếu; kiện toàn nhân sự; các chỉ tiêu của xã đề ra phải căn cứ vào chỉ tiêu chung của huyện; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; nhân rộng các mô hình hiệu quả; xây dựng mô hình đảm bảo tiêu chí môi trường. Xã cần phát huy lợi  thế là trung tâm thương mại dịch vụ của huyện để có định hướng phát triển tăng thu nhập cho người dân; sản xuất theo đơn hàng của các doanh nghiệp; xây dựng mã vùng trồng cây lúa.

Nhiệm vụ trước mắt là phối hợp ngành giáo dục vận động học sinh ra lớp; tuyên truyền vận động người dân, học sinh đảm bảo 5K trong phòng chống dịch bệnh; nâng tỷ lệ tiêm văcxin mũi 02 và mũi tăng cường; đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Bt+ Hình: Thuý Ly