Xuất bản thông tin

null Kiểm tra Chương trình hành động năm 2022 tại xã Phú Điền

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra Chương trình hành động năm 2022 tại xã Phú Điền

Sáng ngày 23/02/2022, Đoàn công tác của Huyện ủy Tháp Mười do đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy năm 2022 tại xã Phú Điền.

Năm 2022, Đảng ủy xã Phú Điền đề ra 08  nhiệm vụ trong tâm và 01 nhiệm vụ đột phá đó là Nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương và gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu xây dựng Đạt xã nông thôn mới nâng cao, từng bước phát triển trung tâm xã theo hướng đô thị loại 5; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; Nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự và hiệu quả hoạt động của các tổ đội dân phòng; Lãnh đao thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Điền, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức gắn với phân công giao việc phù hợp với năng lực thực tiễn; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, kiện toàn các chi, tổ  hội, phát triển đoàn viên, hội viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ nhân dân tự quản.

Phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười đánh giá cao sự chuẩn bị và quyết tâm trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của xã Phú Điền năm 2022, đồng thời đề nghị xã bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản theo quy định, cả hệ thống chính trị quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ đột phá xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, quan tâm các tiêu chí thu nhập, quy hoạch về sản xuất, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với khôi phục kinh tế, có giải pháp xử lý linh hoạt khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trong trường học. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Về công tác xây dựng Đảng, tập trung giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào tại địa phương, làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội./.

BT: Nguyễn Thu