Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2020

Ngày 27/4/2020, Đoàn Kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP huyện Tháp Mười kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh ăn uống trên địa bàn thị trấn Mỹ An.

Tại nơi đến, đoàn kiểm tra điều kiện vệ sinh; trang thiết bị, nguồn nguyên liệu, phụ gia, nguồn nước; vận chuyển, bảo quản sản phẩm; nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu phụ gia và sản phẩm; các quy định đối với người lao động... Đồng thời, lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở thực hiện đầy đủ điều kiện về giấy phép kinh doanh, vệ sinh ATTP, đoàn nhắc nhở, lập biên bản 01 cơ sở vi phạm.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, đoàn kết hợp tuyên truyền kiến thức, quy định của pháp luật, nâng cao ý thức của cộng đồng, bảo đảm ATTP. Đặc biệt là chủ động thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh Covid 19. Theo kế hoạch, từ nay đến 14/5, đoàn liên ngành lần lượt kiểm tra các cơ sở sản xuất và kinh doanh dịch vụ ăn uống, kịp thời nhắc nhở và xử lý nếu có sai phạm./.

Như Ý - Hoàng Kha