Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tiếp và làm việc với Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tiếp và làm việc với Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp

Ngày 09/3/2022, UBND huyện Tháp Mười tiếp và làm  việc với Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp về tình hình hoạt động, khôi phục và phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo, đến nay trên địa bàn huyện có trên 5.000 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã (tăng 105 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021), đã khôi phục sản xuất đạt 99,57%. Huyện có 59 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 2 đạt 100%. Hiện có 12 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng trên 3.000 lao động. Trong năm 2022, huyện phấn đấu phát triển các khu, cụm công nghiệp liên kết ngành, làm điểm nhấn trong phát triển công nghiệp, mở ra cơ hội cho công nghiệp huyện tham gia chuỗi giá trị sản phẩm công nghiệp. Huyện cũng trình bày một số khó khăn về nguồn lao động, đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ thủ tục cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Đại diện Sở Công thương ghi nhận những tín hiệu đáng phấn khởi trong việc khôi phục sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, đồng thời tập hợp báo cáo, kiến nghị của địa phương trình tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định.

Bt: Như Ý, Hình: Vũ Chiến