Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội thảo mô hình trồng nấm bào ngư tại vườn ươm khởi nghiệp và Phát triển sản phẩm OCOP

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội thảo mô hình trồng nấm bào ngư tại vườn ươm khởi nghiệp và Phát triển sản phẩm OCOP

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch Nông thôn tỉnh Đồng Tháp phối hợp huyện Tháp Mười tổ chức hội thảo mô hình trồng nấm bào ngư tại vườn ươm khởi nghiệp và Phát triển sản phẩm OCOP.

Có 02 hộ tham gia thực hiện mô hình với 03 nhà trồng, mỗi nhà trồng 10.000 phôi nấm, nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 100% chi phí cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 50% chi phí mua phôi giống, hệ thống tưới phun sương, hệ thống điện, máy nén tưới vệ sinh nhà trồng, kệ trồng nấm theo định mức kỹ thuật của mô hình và hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình trồng như tư vấn xây dựng nhà trồng, vật tư thiết bị phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và tập huấn và chuyển giao kỹ thuật trồng nấm bào ngư

Hơn 02 tháng trồng, hiện tại, nấm đang thu hoạch, thời gian thu hoạch khoảng 03 tháng, ước năng suất đạt 10.395 kg/30.000 bịch phôi, giá bán 35.000 đồng/kg, lợi nhuận 114,5 triệu đồng/30.000 bịch, nấm được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Mô hình trồng nấm bào ngư đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân và có khả năng nhân rộng, tuy nhiên, để nhân rộng mô hình, chính quyền địa phương và nông dân cần tìm đơn vị liên kết cung ứng vật tư đầu vào, tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị có uy tín, chất lượng nhằm giảm giá thành, tăng năng suất và tăng hiệu quả kinh tế.

Bt+ Hình: Thuý Ly