Xuất bản thông tin

null Họp giao ban Thường trực HĐND cấp huyện và cấp xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp giao ban Thường trực HĐND cấp huyện và cấp xã

Chiều ngày 21/3/2022, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức Họp giao ban Thường trực HĐND cấp huyện và cấp xã quý 1/2022.

Tham gia cuộc họp, Thường trực HĐND 2 cấp đã trao đổi về kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND; thông tin kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy và Công văn số 142 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Thông tin kế hoạch giám sát quý 2/2022 của Thường trực, các ban Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Tháp Mười- Nguyễn Văn Vũ Minh yêu cầu Thường trực HĐND 2 cấp tiếp tục nghiên cứu nắm vững các quy định của pháp luật, triển khai thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Quan tâm các giải pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, làm tốt công tác phối hợp giữa Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân trong việc thẩm tra, ban hành văn bản nhằm phát huy vai trò, vị thế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt của Hội đồng nhân dân./.

Bt: Nguyễn Thu