Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Vận động trên 900 triệu đồng hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Vận động trên 900 triệu đồng hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh

Để giúp các hộ bị ảnh hưởng do dịch bệnh giảm bớt phần nào khó khăn, các ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn đã vận động trên 900 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ này.

Có trên 2.700 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt được vận động từ các mạnh thường quân hỗ trợ cho các hộ khó khăn. Ngoài các phần quà, một số cá nhân trong huyện cũng đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ thường xuyên như ra mắt điểm phát gạo miễn phí ở An Tâm hội quán, cây ATM gạo,….

Ngoài ra, các xã, thị trấn đã thành lập được trên 20 tổ may khẩu trang miễn phí, may trên 160.000 khẩu trang tặng cho người dân trong huyện để chấp hành và nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh./.

Thúy Ly