Xuất bản thông tin

null Hội nghị Nghiệm thu lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười (1930-2020)

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Nghiệm thu lịch sử truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười (1930-2020)

Chiều ngày 24/3/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Tháp Mười tổ chức Hội nghị nghiệm thu Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười,giai đoạn (1930-2020).

Hội nghị đã thông qua bản thảo đề tài Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười giai đoạn (1930-2020) gồm 2 phần 6 chương. Nội dung gồm mở đầu giới thiệu Khái quát về vùng đất, con người Tháp Mười; Phần 1- Huyện Tháp Mười thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân giai đoạn (1930-1975) có 3 chương giới thiệu những Cơ sở đảng đầu tiên và sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành chính quyền giai đoạn (1930-1945); Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp trở lại xâm lược lần thứ 2 (1945-1954);  Huyện Mỹ An trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975); Phần 2- Đảng bộ huyện Tháp Mười lãnh đạo xây dựng Chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế giai đoạn (1975-2020) có 3 chương gồm: Mỹ An từ sau ngày giải phóng đến trước khi thành lập huyện Tháp Mười (1975-1980); Đảng bộ huyện Tháp Mười lãnh đạo tiến công khai thác Đồng Tháp Mười, thực hiện công cuộc đổi mới, đưa huyện đạt danh hiệu anh hùng lao động (1981-2000); Tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện, đưa huyện Tháp Mười đạt chuẩn Nông thôn mới (2000-2020)

Tại Hội nghị, Hội đồng nghiệm thu Đề tài Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười đã nghe ý kiến phản biện của Thạc sĩ Lê Xuân Thành- Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử  tỉnh Đồng Tháp và ông Phan Văn Lâm - Nguyên Tỉnh ủy viên, Nguyên Bí thư Huyện ủy Tháp Mười; ý kiến của các thành viên trong Hội đồng về Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười giai đoạn (1930-2020). Đa số các thành viên Hội đồng cơ bản thống nhất nội dung của bản dự thảo, đồng thời đóng góp, bổ sung thêm những phần viết chưa đầy đủ về Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười trong các giai đoạn, điều chỉnh một số từ ngữ chưa phù hợp với vùng miền và bối cảnh lịch sử, biên tập lại nội dung các chương cho ngắn gọn, súc tích; Sắp xếp thứ tự anh hùng lực lượng vũ trang theo thời gian và bổ sung thêm mục phát triển đô thị.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, có 5/6 thành viên Hội đồng thống nhất đề tài Lịch sử Truyền thống Đảng bộ huyện Tháp Mười đạt loại tốt và xuất sắc./.

BT: Nguyễn Thu + Hình: Hoàng Kha