Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Đạt trên 99% người dân trên 18 tuổi đã tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Đạt trên 99% người dân trên 18 tuổi đã tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng Covid-19

Tính đến chiều ngày 25/3/2022, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại (mũi 3) cho người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Tháp Mười đã đạt 99,08%.

Tiêm vắc xin là gây miễn dịch chủ động do kháng thể được sinh ra và theo thời gian sau khi tiêm vắc xin khoảng 4-6 tháng, kháng thể sinh ra từ hai liều vắc xin cơ bản bị suy giảm dần, vì vậy, tiêm mũi 3 nhằm tăng mức độ phản ứng miễn dịch làm cho kháng thể trong cơ thể lại được tăng lên nhằm chống lại tác nhân gây bệnh là SARS-CoV-2. Do đó, tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19 là rất quan trọng.

Để đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra, đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp của huyện Tháp Mười trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động; bên cạnh đó là sự hưởng ứng tích cực chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 của người dân. Trong thời gian tới, huyện Tháp Mười sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch, quản lý tốt các F0 điều trị tại nhà.

Biên tập: Hoàng Kha