Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Mở lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Mở lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

Trong 03 ngày, từ ngày 28/3 đến ngày 30/3/2022, Trung tâm Chính trị huyện Tháp Mười phối hợp Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lớp bồi dưỡng được diễn ra với hình thức trực tuyến đến các xã, thị trấn với 343 đại biểu HĐND cấp xã tham dự.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu HĐND các xã, thị trấn được các Báo cáo viên giới thiệu 12 Chuyên đề xoay quanh các kỹ năng cần thiết của Đại biểu HĐND như: Kỹ năng giám sát, giám sát quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế, thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; tham gia xây dựng, ban hành Nghị quyết; thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của đại biểu HĐND. Ngoài ra, các Đại biểu còn được khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp làm việc cho Đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đại biểu, đảm bảo là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Biên tập: Hoàng Kha