Xuất bản thông tin

null Ra mắt Câu lạc bộ hòa giải xã Tân Kiều

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra mắt Câu lạc bộ hòa giải xã Tân Kiều

Ngày 28/3/2022, UBND xã Tân Kiều phối hợp Phòng Tư Pháp huyện tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hòa giải cơ sở xã Tân Kiều. Đây là mô hình CLB thứ 2 trong huyện được thành lập sau xã Mỹ Quí do những người cùng tâm huyết với công tác hòa giải thành lập.

CLB có 20 thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, sinh hoạt định kỳ mỗi quí 01 lần. Nội dung sinh hoạt thông tin những kiến thức pháp luật mới nhất để các thành viên kịp thời cập nhật, vận dụng vào công tác hòa giải, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tế hoạt động của các tổ hòa giải, cùng nhau đưa ra các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải cơ sở ở địa phương, góp phần nâng tỷ lệ hòa giải thành đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Bt: Nguyễn Thu