Xuất bản thông tin

null Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nói chuyện chuyên đề với cán bộ chủ chốt của huyện Tháp Mười

Chi tiết bài viết Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nói chuyện chuyên đề với cán bộ chủ chốt của huyện Tháp Mười

Chiều ngày 29/4/2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan đã có buổi nói chuyện chuyên đề với cán bộ chủ chốt của huyện Tháp Mười.

Tại buổi nói chuyện, Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập suốt đời theo lời Bác Hồ dạy, phân tích sâu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhà lãnh đạo cần phải có kiến thức, động lực và kỹ năng ứng xử trong xã hội. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý lãnh đạo chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương phải có cái nhìn mới hơn, sâu sát, gần gũi, thân thiện hơn để tìm ra giải pháp lãnh đạo, giúp đỡ người dân cho phù hợp như đối với người nghèo “thay vì cho họ con cá hãy cho họ cái cần câu”, hướng dẫn họ kỹ thuật câu để họ tự câu cá, tạo động lực để họ nỗ lực vượt khó vươn lên.

Trong công tác tuyên truyền xây dựng huyện Nông thôn mới và chào mừng Đại hội Đảng các cấp cần có cách làm mới, nghiên cứu xây dựng Panô, khẩu hiệu thiết thực tạo động lực để người dân thấy háo hức, nỗ lực phấn đấu, chung tay cùng chính quyền thực hiện tốt các tiêu chí Nông thôn mới, trong triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh cần có những mô hình sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương./.

Nguyễn Thu - Hoàng Kha