Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Trao Quyết định thôi việc theo chế độ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Trao Quyết định thôi việc theo chế độ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Chiều ngày 01/4/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Nguyễn Văn Hiệp đã trao Quyết định thôi việc theo chế độ đối với bà Bùi Kim Liên, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Bà Bùi Kim Liên sinh ngày 16/7/1974, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tháp Mười từ tháng 8/2008. Theo Quyết định, bà Bùi Kim Liên được thôi việc ngay theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 01/4/2022.

Trao Quyết định cho bà Bùi Kim Liên, thay mặt lãnh đạo huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười – Nguyễn Văn Hiệp đánh giá cao những đóng góp của bà trong suốt quá trình công tác. Trong công tác, bà đã cùng tập thể Phòng Tài nguyên và Môi trường lãnh chỉ đạo công chức nghiên cứu, tham mưu cho UBND huyện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đoàn kết nội bộ.

Lãnh đạo huyện mong muốn sau khi thôi việc, bà Bùi Kim Liên tiếp tục có những ý kiến góp ý liên quan đến hoạt động của ngành; đồng thời, luôn phát huy tính gương mẫu, tiếp tục có nhiều đóng góp tại địa phương.

Biên tập: Hoàng Kha