Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Hội đồng nhân dân huyện khảo sát Chuyên đề Quý II/2022 tại xã Láng Biển

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Hội đồng nhân dân huyện khảo sát Chuyên đề Quý II/2022 tại xã Láng Biển

Chiều ngày 05/4/2022, Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười vừa đến giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp và việc triển khai thực hiện cấp mã số vùng trồng nông sản tại xã Láng Biển.

Hiện xã Láng Biển có 19 hộ vay vốn theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Đồng Tháp để thực hiện giải quyết việc làm và xây dựng, cải tạo nước sạch vệ sinh môi trường với tổng số vốn là 587 triệu đồng. Đa số các hộ vay thực hiện đúng nghĩa vụ với ngân hàng, sử dụng vốn vay đúng mục đích. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, việc sản xuất kinh doanh của hộ vay gặp nhiều khó khăn nên việc trả nợ gốc theo định kỳ 6 tháng của các hộ vay chưa thực hiện được theo hợp đồng vay vốn. Đối với mã số vùng trồng, xã đăng ký 05 hồ sơ với diện tích gần 97ha của 177 hộ, trong đó có 04 mã vùng trồng mít và 01 mã vùng trồng xoài Đài Loan. Ngoài ra, xã đang tiếp tục rà soát đăng ký mới mã số vùng trồng, đồng thời lập danh sách để tập huấn thực hiện cho nông dân.

Qua khảo sát và làm việc với UBND xã Láng Biển, Đoàn công tác đánh giá cao việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH huyện theo Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh; triển khai tốt đăng ký mã số vùng trồng, định hình được các sản phẩm để đăng ký theo quy định; nông dân am hiểu các vấn đề về mã số vùng trồng, kỹ thuật và ghi chép nhật ký.  Qua đó, Đoàn đề nghị UBND xã tiếp tục phát huy, xét đúng đối tượng theo quy định; thu hồi vốn để chương trình được bền vững, góp phần có nhiều hộ phát triển kinh tế. Hàng năm có đánh giá hiệu quả chương trình. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, phối hợp ngành chức năng nâng cao nhận thức của nông dân trong xây dựng mã vùng trồng, đặc biệt là ghi chép nhật ký.

Biên tập: Hoàng Kha