Xuất bản thông tin

null Tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong trường học

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong trường học

Theo thống kê từ năm 2021 đến nay, tình hình liên quan đến bạo lực học đường, vi phạm pháp luật tại một số Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Tháp Mười có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ việc nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 09 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến các em học sinh, xử lý, nhắc nhở nhiều trường hợp học sinh vi phạm khi tham gia giao thông. Để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp bạo lực học đường, đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong trường học.

Theo đó, các ngành huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các Trường học trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, giai đoạn 2020 - 2025; trong đó cần chú trong thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc quản lý học sinh chưa ngoan, học sinh cá biệt trong nhà trường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các Trường THPT trên địa bàn huyện phối hợp với Công an huyện và các ngành chức năng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật tại các Trường. Trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, ma túy, an toàn giao thông, bạo lực học đường, văn hoá ứng xử trên không gian mạng… giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia tố giác các hành vi bạo lực xảy ra. Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền cho phụ huynh học sinh để nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục con, em. Rà soát, xây dựng và phát huy các mô hình hoạt động hiệu quả tại các trường như: “Trường học đảm bảo an ninh, trật tự”, “Đội tự quản”, “Đôi bạn cùng tiến”

Ngoài ra, Công an huyện phối hợp, rà soát, lên danh sách các em học sinh, các nhóm tụ tập bên ngoài nhà trường có biểu hiện “bảo kê”, thường xuyên tụ tập gây rối, đánh nhau để có biện pháp quản lý và kịp thời ngăn chặn; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến bạo lực học đường và vi phạm pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các cơ sở mua, bán, tụ điểm vui chơi, giải trí, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, nhất là các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự gần khu vực nhà trường thường xuyên gây mất an ninh trật tự để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Biên tập: Hoàng Kha