Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Thành lập Tổ Công tác hỗ trợ Ban Tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Thành lập Tổ Công tác hỗ trợ Ban Tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ

Nhằm đảm bảo Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ diễn ra được chu đáo và an toàn vào ngày 14, 15 và 16 tháng 3 âm lịch, huyện Tháp Mười thành lập Tổ Công tác hỗ trợ Ban Tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ. Tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với Ban Tổ chức Lễ hội hỗ trợ Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp sắp xếp trật tự, phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra Lễ hội.

Chiều ngày 06/4/2022, UBND huyện Tháp Mười đã tổ chức cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho Tổ công tác và các ngành, đơn vị có liên quan. Trong đó, tập trung vào việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và Hội thi ẩm thực từ sen. Bên cạnh đó là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các hoạt động diễn ra tại Lễ hội; treo cờ phướn dọc các tuyến lộ chính dẫn vào Khu di tích Gò Tháp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND huyện cũng trao đổi với lãnh đạo Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp các vấn đề về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch Covid-19 vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Biên tập: Hoàng Kha