Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2022

Ngày 07/4/2022, UBND huyện Tháp Mười tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2022.

Theo báo cáo của UBND huyện, các ngành hàng tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện tốt. Về cây lúa, trong quý tổng diện tích liên kết tiêu thụ là 9002,5ha/24.000ha, đạt 37,51% so với kế hoạch. Ngành hàng vịt, sen, cá sặc rằn, ếch, mít tiếp tục duy trì. Về xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban Chỉ đạo huyện đang rà soát lại bộ tiêu chí huyện và xã NTM nâng cao. Trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, mặc dù tình hình dịch Covid – 19 có nhiều diễn biễn nhưng cơ bản các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục vẫn được đảm bảo, có bước phát triển. Trong giai đoạn tiếp theo, huyện tiếp tục rà soát, nâng chất các tiêu chí NTM nâng cao; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư trên địa bàn; theo dõi tình hình sản xuất vụ Hè Thu 2022; tăng cường liên kết tiêu thụ các ngành hàng chủ lực; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thị trường; đảm bảo các hoạt động văn hoá, xã hội, an ninh trật tự...Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành tham luận, thảo luận xoay quanh các vấn đề về xây dựng NTM nâng cao, tình hình giáo dục đào tạo, cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự...

Lãnh đạo UBND huyện đề nghị các ngành, xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước, tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, diễn biến thiên tai, cơ sở hạ tầng, an ninh trật tự, văn hoá – xã hội; rà soát, nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM nâng cao...

Bt: Như Ý, Hình: Vũ Chiến