Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Tám, khoá X

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Tám, khoá X

Ngày 08/4/2022, Huyện uỷ Tháp Mười tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ Tám, khoá X.

Về tình hình kinh tế - xã hội, vụ Đông – Xuân 2021 – 2022 xuống giống dứt điểm trên 36.000ha, đạt 99,6% so với kế hoạch. Các ngành hàng tái cơ cấu nông nghiệp tiếp tục được thực hiện tốt, đem lại lợi nhuận cao cho nông dân. Về xây dựng nông thôn mới, huyện đã chọn 04 xã xây dựng NTM nâng cao là Đốc Binh Kiều, Mỹ An, Phú Điền và Trường Xuân. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, hiện huyện có 15 sản phẩm đạt hạng OCOP từ 3 đến 4 sao...

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Nổi bật là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Chương trình hành động, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Đến nay, hầu hết các cấp uỷ, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành việc triển khai ngày đầu năm; lãnh đạo thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh và vừa phát triển kinh tế, xã hội...

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh ghi nhận những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng, phòng chống dịch, sản xuất nông nghiệp, văn hoá xã hội...Đồng thời yêu cầu các đơn vị, xã, thị trấn tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thực hiện tốt an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương...

Bt: Như Ý, Hình: Vũ Chiến