Xuất bản thông tin

null Thường trực Huyện ủy Tháp Mười làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường trực Huyện ủy Tháp Mười làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện

Sáng ngày 12/4/2022, Thường trực Huyện ủy Tháp Mười đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện trong việc lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ngày từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy đã đề ra định hướng tuyên truyền; tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin mới, chính thống cho các cấp ủy, các ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Báo cáo viên cấp huyện, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hướng dẫn triển khai học tập Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; thực hiện công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng năm 2022,...

Đối với Trung tâm Chính trị huyện, đã phối hợp với các đơn vị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay đã mở được 06 lớp với 570 học viên tham gia. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy mở 37 lớp học tập Nghị quyết, Kết luận Chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, có 3.652 đồng chí tham dự.

Bí thư Huyện ủy Tháp Mười – Nguyễn Văn Vũ Minh đánh giá rất cao về sự nỗ lực phấn đấu của Ban Tuyên giáo và Trung tâm Chính trị huyện, nhất là kịp thời mở lớp Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần quan tâm công tác định hướng sinh hoạt cho các Chi bộ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả, phát hiện biểu dương, khen thưởng việc học và làm theo Bác; tham mưu cho ra mắt ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ huyện trong năm 2022. Trung tâm Chính trị huyện tập trung xây dựng nội dung, chương trình, hình thức kiểm tra phù hợp với từng đối tượng được bồi dưỡng.

Thanh Nga (Trung tâm Chính trị Tháp Mười)