Xuất bản thông tin

null Tháp Mười: Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười: Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Tháp Mười có 06 sản phẩm được tỉnh công nhận đạt từ 3 sao trở lên trong năm 2019. Năm 2020, Huyện tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nâng sao cho các sản phẩm đạt sao năm 2019 và phát triển các sản phẩm tiềm năng.

Để phát huy hiệu quả, năm 2020 huyện sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình OCOP cấp huyện cho tất cả các ngành huyện, các xã và các cơ sở sản xuất, Tổ hợp tác, Hợp tác xã có sản phẩm tiềm năng tham gia, đồng thời tập huấn cho cán bộ phụ trách OCOP cấp xã về các tiêu chí đánh giá sản phẩm, cũng như hỗ trợ, hướng dẫn các chủ thể tham gia đánh giá sản phẩm.

Ngoài ra, huyện còn xây dựng Kế hoạch nâng sao cho các sản phẩm đã được công nhận năm 2019 gồm: Trà hoa sen của Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Khánh Thu từ 4 sao lên 5 sao và từ 3 sao lên 4 sao đối với sản phẩm: Trà lá sen Hà Diệp Liên của Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Khánh Thu và Rượu Hồng sen tửu đặc biệt của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Đồng Tháp Mười. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục rà soát, hỗ trợ hoàn chỉnh thủ tục tham gia đánh giá, xếp hạng cho 11 sản phẩm mới thuộc 07 chủ thể có nhu cầu đăng ký tham gia gồm: Sữa sen, sữa bột sen, bột hạt sen của Cơ sở Diễm Thúy 2; Sữa sen của Cơ sở Sen Hồng; Khô cá lóc, khô cá trê vàng, khô cá sặc rằn của Cơ sở Hùng Hồng; Khô cá sặc rằn của Cơ sở Dân Mập; Trứng vịt sạch của THT chăn nuôi vịt Tháp Mười; Muối ớt ngào Ngọc Phú của Cơ sở muối ớt ngào Ngọc Phú và Ếch chà bông Cở sở Bảy Nữa./.

Hoàng Kha