Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng ngày 18/4/2022, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười đến giám sát việc triển khai kế hoạch xây dựng cấp mã số vùng trồng nông sản; sản xuất tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện.

Trong năm 2021, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tháp Mười đã tiếp nhận 33 hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng với tổng diện tích đăng ký là  trên 575 ha tại 09/13 xã thị trấn, trong đó 30 mã vùng trồng Mít, 01 mã vùng trồng Thanh Long và 02 mã vùng trồng xoài Đài Loan. Qua thẩm định, kết quả có 03/33 mã số đạt tiêu chuẩn đề nghị Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng tại xã Đốc Binh Kiều và Mỹ Hòa với diện tích 53,6 ha/149 hộ.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã nhận được 11 hồ sơ với diện tích 149,86 ha/ 168 hộ đề nghị cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và các nước phát triển, cụ thể: 10 mã vùng trồng mít Thái, 01 mã vùng trồng Thanh Long. Trên cơ sở đó, ngành chuyên môn tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa tại các mã vùng trồng đăng ký để xác định mức độ đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn của Cục Bảo vệ thực vật, làm căn cứ để cấp mã số vùng trồng cho tổ chức/cá nhân đề nghị.

Trong quá trình thực hiện, ngành nông nghiệp cũng gặp một số khó khăn như số lượng HTX, THT, Hội quán có diện tích thực hành sản xuất và đạt chứng nhận an toàn thực phẩm còn rất hạn chế. Kinh tế hợp tác, nhất là HTX chưa phát huy hiệu quả theo yêu cầu tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ. Chất lượng nông sản vẫn còn thấp, không ổn định do chưa có sự kiểm soát nghiêm ngặt về nguyên liệu, quy trình sản xuất, phân loại, bảo quản, đóng gói, xây dựng thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ. Giá cả vật tư đầu vào tăng cao dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao, trong khi giá bán nông sản không ổn định, thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu giảm mạnh, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế - xã hội nói chung.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những khó khăn của ngành nông nghiệp huyện trong việc xây dựng, phát triển mã số vùng trồng, đồng thời đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện thực hiện đăng ký mã số vùng trồng theo quy định, quan tâm mở các lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân cho người dân về mã số vùng trồng, hướng dẫn người dân cách viết nhật ký sản xuất, hỗ trợ các địa phương về thủ tục, quy trình đăng ký cấp mã số vùng trồng theo quy định./.

BT: NGUYỄN THU- HÌNH: NHƯ Ý