Xuất bản thông tin

null Đảng bộ xã Mỹ Đông trong sạch vững mạnh 5 năm liền

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ xã Mỹ Đông trong sạch vững mạnh 5 năm liền

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Mỹ Đông đã có nhiều nỗ lực trong công tác  lãnh đạo xây dựng các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua do địa phương phát động, góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Đảng bộ xã Mỹ Đông là 1 trong những tập thể tiêu biểu của Huyện ủy Tháp Mười đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền.

Đảng bộ xã Mỹ Đông xác định rõ công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương nên những năm qua Đảng bộ xã Mỹ Đông luôn quan tâm thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất chính trị và năng lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nói về giải pháp xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Phó Bí thư Đảng bộ xã Mỹ Đông, Trần Minh Hổ cho biết:  

“Đảng ủy lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ Đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật, thật sự tiên phong gương mẫu. Phân công cấp ủy viên thường xuyên giám sát các chi bộ nắm tình hình, tư tưởng, dư luận về các vấn đề xã hội quan tâm, chăm lo đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Bên cạnh đó thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 - Một số vấn đề xây dựng Đảng cấp bách hiện nay gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả đánh giá chất lượng cuối năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 90%.Trong đó Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%”

Trong quá trình điều hành thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết đã đề ra, Đảng bộ xã Mỹ Đông luôn bám sát vào quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc phải làm tốt công tác kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua do địa phương phát động. Các chi bộ trực thuộc cũng thực hiện tốt công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách tổ nhân dân tự quản, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là quan tâm các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Về vấn đề này, Bí thư Chi bộ Ấp 5 xã Mỹ Đông - Phạm Văn Đẹp cho biết:

“Chi bộ phải chấp hành tổ chức kỷ luật, luôn đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ Đảng. Mỗi đảng viên phải phấn đấu rèn luyện bản thân mình, không ngừng học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phải gương mẫu chấp hành tốt các Chỉ thị, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân thực hiện sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật, làm giảm giá thành tăng năng suất, ký bao tiêu sản phẩm đầu vào và đầu ra, nông dân đảm bảo được lợi nhuận. Thứ hai là vận động nhân dân lao động tại chỗ, đi lao động xuất khẩu ở Nhật và Ba Lan. Ấp 5 là một trong những ấp có lao động đi xuất khẩu ở nhật Ba Lan rất nhiều, từ đó mới làm tăng được thu nhập bình quân đầu người, giảm được hộ nghèo, hiện nay trong ấp không còn hộ nghèo”

Đối với đảng viên cũng nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình, luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ cũng như tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đảng viên Trần Văn Dứt, chi bộ Ấp 5 xã Mỹ Đông cho biết:

“Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, người Đảng viên thứ nhất phải gương mẫu, ví dụ như làm hàng rào kiểu mẫu, thắp sáng đường quê, cầu, đường, trường, trạm, mình là người đảng viên phải làm gương đi đầu để cho bà con làm theo. Điển hình như vừa qua thấy có con đường tẻ bên đây đi qua trường học, tôi có vận động mỗi người chúng ta góp một ít, để làm con lộ cho học sinh đi qua, phụ huynh đưa rước con em cho thuận lợi, vừa rồi vận động cũng được hơn 10 triệu, làm xong là con đường đi qua Trường học, đóng góp của đảng viên trong chi bộ tôi thấy rất hài lòng”

Hiện nay Đảng bộ xã Mỹ Đông có 11 chi bộ trực thuộc với 232 đảng viên tham gia sinh hoạt. Bên cạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, Đảng ủy xã cũng rất quan tâm đến công tác lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng gắn với Chỉ thị số 05của Bộ Chính trị khoá XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị, chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Phó Bí thư Đảng bộ xã Mỹ Đông, Trần Minh Hổ cho biết thêm:  

“Thời gian qua xã phân công các đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phụ trách chi bộ, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đã xảy ra. Triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 Khóa 10 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng, Quy định 37 của Trung ương về những điều Đảng viên không được làm và quy định số 102 về xử lý đảng viên vi phạm. Đối với các chi bộ thực hiện tốt việc phân công, công tác giao nhiệm vụ cho Đảng viên phù hợp. Cuối năm căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên”

Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã đã lãnh đạo Nhân dân thực hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể trong những năm qua, từ nhiều nguồn vốn xã Mỹ Đông đã đầu tư trên 23 tỷ đồng xây dựng được 15 km đường nhựa; vận động nhân dân hiến đất vật kiến trúc hoa màu với diện tích 111.000 mét vuông để làm các công trình giao thông nông thôn, xây dựng 02 cây cầu bê tông; cải tạo và nâng cấp các công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 6,7 km. Trồng trên 400.000 cây xanh, làm hàng rào cổng ngõ khang trang, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Qua đó đã góp phần làm cho xã Mỹ Đông hôm nay thay đổi về mọi mặt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Với những cố gắng trên Đảng bộ xã Mỹ Đông nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ xã Mỹ Đông đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền, giai đoạn (2017-2021).

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ xã Mỹ Đông tiếp tục phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp với sản xuất hàng hóa .Chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Tăng cường công tác chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Xây dựng Đảng bộ xã Mỹ Đông ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới và sớm đưa xã Mỹ Đông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bt: Nguyễn Thu