Xuất bản thông tin

null Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười họp quý 1 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười họp quý 1 năm 2022

Ngày 19/4/2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười tổ chức họp quý 1/2022. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện huyện chủ trì.

Trong quý 1/ 2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tháp Mười đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện hoạt động tín dụng chính sách an toàn và đạt kết quả toàn diện về các mặt. Đến ngày 31/03/2022 tổng doanh số cho vay đạt 33.094 triệu đồng với 1.059 lượt khách hàng được vay vốn, tăng 12.775 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021.Tổng dư nợ đạt 329.661 triệu đồng với 12.159 khách hàng. Vốn tín dụng chính sách trong quý 1 đã hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tạo việc làm cho 391 lao động, trong đó có 32 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 43 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 506 công trình nước sạch và 369 công trình vệ sinh xây dựng ở nông thôn. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 4.840 triệu đồng, chiếm 1,47% tổng dư nợ.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả mà Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã đạt được trong quý 1/2022, đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2: Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Quyết định, Nghị quyết về công tác tín dụng chính sách, làm tốt công tác phòng chống dịch trong hoạt động giao dịch tín dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác giải ngân đảm bảo theo đúng quy định. Các xã, thị trấn củng cố lại các tổ tiết kiệm, tổ vay vốn, huy động tiền gửi, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, giảm tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022./.

Bt: Nguyễn Thu