Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười giám sát Phòng Tài chính – Kế hoạch

Ngày 18/4/2022, Đoàn giám sát Ban kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Tháp Mười đến giám sát Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Quyết định 52 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đến ngày 25/3/2022 tổng số vốn ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH huyện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác là: 7 tỷ 258 triệu đồng. Dư nợ cho vay đến thời điểm 25/03/2022 là 7 tỷ 194 triệu đồng, với 253 hộ còn dư nợ vay, đạt 99,11% chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó cho vay chương trình giải quyết việc làm là 137 hộ, với số tiền: 5 tỷ 606 triệu đồng;  Cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 116 hộ, với số tiền: 1 tỷ 587 triệu đồng. Nhìn chung, đa số các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích; sử dụng vốn vay có hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng theo quy định, qua đó đã giúp cho các hộ dân có điều kiện tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Ban kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân huyện đánh giá cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của huyện, giúp cho người dân có điều kiện phát triển kinh tế, đồng thời đề nghị Phòng Tài chính –Kế hoạch tiếp tục tham mưu cho UBND huyện quản lý tốt nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đúng theo các đối tượng, đề nghị NHCSXH huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của hộ, phát huy hiệu quả sử dụng vốn vay, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích. Các cơ quan chuyên môn ngành huyện thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… để phát huy được hiệu quả của đồng vốn vay./.

BT: NGUYỄN THU