Xuất bản thông tin

null Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười thăm mô hình điểm của Hội Nông dân xã Hưng Thạnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười thăm mô hình điểm của Hội Nông dân xã Hưng Thạnh

Ngày 19/4/2022, Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười Nguyễn Văn Vũ Minh đến thăm mô hình điểm của Hội Nông dân xã Hưng Thạnh.

Mô hình trồng sen của nông dân ở Ấp 3, xã Hưng Thạnh có diện tích 20ha với mục tiêu khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, đất hoang hoá và các diện tích ao nuôi cá bỏ trống, trên cơ sở phát triển nguồn nguyên liệu sen thương phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Đồng thời phát triển theo hướng du lịch cộng đồng.

Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười đánh giá mô hình có nhiều nét nổi bật, đồng thời động viên nông dân tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn xem xét, tạo điều kiện cho hộ dân tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng quy mô, góp phần phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương.

Bt: Như Ý