Xuất bản thông tin

null Tập huấn công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước

Sáng 27/4/2022, Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười tổ chức tập huấn công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước  (BMNN) cho cán bộ lãnh đạo, công chức kiêm nhiệm công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tại đây, cán bộ, công chức phụ trách công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, đơn vị được tiếp thu kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ BMNN như Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ bảo vệ bí mật Nhà nước; Nghị định số 26 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24 của Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; hệ thống danh mục BMNN được ban hành theo quy định của Luật Bảo vệ BMNN…

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ công chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN, bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng công tác bảo vệ BMNN. Từ đó nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra vi phạm trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện./.

Bt: Nguyễn Thu- Hình: Vũ Chiến