Xuất bản thông tin

null Tháp Mười – Tập huấn công tác văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười – Tập huấn công tác văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 29/4/2022, UBND huyện Tháp Mười tổ chức tập huấn công tác văn bản quy phạm pháp luật cho Ban HĐND, Trưởng, Phó các ngành chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND, Thường trực HĐND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê 13 xã, thị trấn.

Trên 60 đại biểu được ông Phạm Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; những điểm mới Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản vi phạm pháp luật, phân biệt văn bản quy phạm pháp luật với văn bản hành chính; hướng dẫn kỹ năng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn mẫu thống kê rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức trong soạn thảo, thẩm định dự thảo văn bản; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện trong thời gian tới.

Thúy Ly - Hoàng Kha