Xuất bản thông tin

null Tháp Mười - Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tháp Mười - Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 29/4/2022, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021. Tham dự có ông Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy; bà Trần Thị Quý, Chủ tịch UBND huyện.

Theo báo cáo, cuộc tổng điều tra được chia thành 02 giai đoạn, giai đoạn 01, từ ngày 01/03 đến 30/05, giai đoạn 02 từ 01/07 đến 30/07. Đối với công tác điều tra doanh nghiệp, có 288 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang hoạt động, tăng gần 50% so với năm 2017, trong đó, doanh nghiệp thuộc các ngành nông lâm thủy sản giảm 7,69%, công nghiệp xây dựng tăng 126,31%, thương mại dịch vụ tăng 30,9%; có 32 cơ sở hành chính, với 480 lao động, 71  đơn vị sự nghiệp, 02 hiệp hội với 3.189 lao động và 27 cơ sở tôn giáo.

Phát biểu trong hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Quý ghi nhận sự đóng góp của các điều tra viên, mặc dù công tác điều tra có nhiều khó khăn như ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, đây cũng là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều tra nên thao tác còn chậm nhưng công tác điều tra đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Lãnh đạo huyện cũng đề nghị Chi cục Thống kê rà soát, hoàn thiện lại quy trình để báo cáo các đơn vị cấp trên, khai thác có hiệu quả các số liệu vừa điều tra để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp trong công tác tổng điều tra được khen thưởng. Nhân dip này, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND đã trao hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập ngành Thống kê Việt Nam.

Bt: Thúy Ly